ἀφαιρησόμενοι

ἀφαιρησόμενοι
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc nom/voc pl
ἀ̱φαιρησόμενοι , ἀφαιρέω
take away from
futperf part mp masc nom/voc pl (doric aeolic)
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”